Thiền Trầm & Cuộc sống

Trầm hương Khánh Hoà : Linh khí của Trời đất

Trầm Hương Khánh Hòa nổi tiếng trong cả nước và trên thế giới. Trầm Hương Khánh Hòa mang đậm những nét văn hóa và lịch sử lâu đời, gắn liền với truyền thuyết của người Chăm-Pa về Nữ Thần Ponagar- Bà Mẹ Xứ Sở biểu tượng cho cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng. Trong […]

More

YOGA VỚI CUỘC SỐNG CỦA BẠN

    Yoga theo nguồn gốc chữ Phạn là kết hợp, kết hợp giữa thể xác và tinh thần, giữa con người với Vũ trụ, kết hợp Bản ngã cá nhân, ý thức cá nhân với ý thức Vũ trụ, kết hợp cái hữu hình với cái vô hình, cái hữu hạn với cái vô […]

More

Ảnh hưởng của Thiền với văn hoá Việt Nam

I.Thiền học du nhập:   Điều quan trọng nhất khi nghiên cứu ảnh hưởng Thiền học du nhập vào Việt Nam là nhận định cái yếu lý của tông phái. Thiền tông là một tông phái đi vào đạo lý chính thống của đức Phật. Sự hiện hữu của Thiền tông ở Trung Hoa cũng […]

More