Giáo sư Joseph S.Nye Jr.

09_print_nyeJoseph S.Nye Jr., là nhà khoa học chính trị và cựu trưởng khoa của trường quản lí nhà nước John F.Kenedy tại Đại học Harvard. Gần đây ông giữ vị trí Giáo sư  đầu ngành của trường.

Ông đạt được tấm bằng cử nhân danh dự bậc cao nhất tại trường Đại học Princeton, hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tại Đại học Oxford với học bổng Rhodes, và có bằng tiến sĩ ngành Khoa học Chính trị tại trường Đại học Harvard. Ông nhận chức Trợ lí Bộ trưởng Quốc phòng về các vấn đề an ninh quốc tế,  Chủ tịch Hội đồng tình báo quốc gia, và Phó Ngoại trưởng về hỗ trợ an ninh, khoa học và công nghệ. Bên cạnh đó, ông  còn là thành viên của Viện hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học, Học viện Hoàng gia Anh, và là thành viên của Học viện ngoại giao Hoa Kỳ.

Theo cuộc điều tra TRIP vào năm 2011 trên 170 học giả trong lĩnh vực quan hệ đuốc  tế, Giáo sư Joe Nye xếp thứ sáu trong số những học giả có tầm ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực quan hệ quốc tế trong vòng 20 năm. Vào năm 2011, ông nằm trong top những nhà tư tưởng toàn cầu của tạp chí Foreign Policy.

Ông đã đi tiên phong trong lý thuyết quyền lực mềm với tác phẩm Soft Power: The Means to Success in World Politics(2004). Ông cũng xuất bản những tác phẩm khác như : : Understanding International Conflict  ( tái bản lần thứ năm, 2004); và The Power Game: A Washington Novel  (2004), The Powers to Lead (2008) và The Future of Power (2011).