Thống đốc Michael Dukakis

BCWin15_D_InBrief_06

Đồng sáng lập, Chủ tịch của Hội đồng quản trị và Hội đồng sáng tạo của Diễn đàn toàn cầu Boston, Ứng cử viên của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 1988, Giáo sư danh dự của Đại học Harvard, Michael Stanley Dukakis sinh ra ở Brookline, bang Massachusetts trong một gia đình nhập cư gốc Hy Lạp. Ông học tại Cao đẳng Swarthmore và Đại học luật Harvard, sau đó phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ từ năm 1955 tới năm 1957, trong thời gian đó, ông tham gia vào đoàn hỗ trợ phái đoàn Hoa Kỳ trong Ủy ban quân sự đình chiến ở Hàn Quốc. Ông làm việc như một thành viên của cơ quan lập pháp bang Massachussetts trong tám năm và được bầu làm thống đốc bang Massachusetts ba lần. Ông là ứng cử viên của đảng Dân chủ cho chức tổng thống vào năm 1988. Từ năm 1991 ông là Giáo sư danh sự của môn Khoa học chính trị tại Đại học Northeastern ở Boston, và từ năm 1996 trở thành giáo sư thỉnh giảng cho khóa học mùa đông tại Đại học UCLA ở Los Angeles. Ông là Chủ tịch của Diễn đàn toàn cầu Boston. Ông kết hôn với Kitty Dickson. Họ có ba người con – John, Andrea và Kara – và tám người cháu.