Văn hóa Thiền Trầm

HÌNH ẢNH TRẦM HƯƠNG TRONG TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO

Phật giáo Theo kinh Pháp hoa (Phẩm thứ 19 – Pháp sư công đức), thiện-nam-tử hay thiện-nữ-nhân nào thọ trì Kinh Pháp Hoa, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, người đó sẽ được tám trăm công đức nơi mũi, có thể dùng tỷ căn thanh tịnh đó ngửi khắp cõi tam […]

More

“HƯƠNG ĐẠO” (KÔDÔ) – NGHỆ THUẬT THƯỞNG THỨC HƯƠNG TRẦM Ở NHẬT

1. Hương đạo – nghệ thuật độc đáo của Nhật Bản Hương đạo là nghệ thuật thưởng thức hương trầm (bunkô hay monkô, tức “văn hương 聞香”), nói nôm na là “ngửi” mùi hương trầm – một nghệ thuật độc đáo chỉ thấy ở Nhật Bản chứ không có ở các nước khác. Mặc dầu […]

More

Sự tích về Nữ thần Ponagar

Về sự tích Nữ Thần Ponagar, có một bản ghi chép bằng chữ Hán khắc ở trên bia dựng tại phía Bắc tháp Pô Nagar (Thiên Y A Na) do nhà thi sĩ Phan Thanh Giản, bấy giờ làm Ðại học sĩ bộ Lễ dưới triều Tự Ðức, đã viết vào năm 1857, dịch theo […]

More

Bà chúa Trầm Hương

Vì những giá trị dược liệu quý hiếm, nên kỳ nam thường rất đắt. Do vậy, để đánh giá các hạng kỳ nam khác nhau, dân gian đã đúc kết thanh kinh nghiệm: “nhất bạch, nhì thanh, tam huỳnh, tứ hắc”. Còn trầm thì được phân thành 4 loại: trầm mắt kiến có lỗ, có […]

More

Tháp Bà Ponagar: Vẻ đẹp huyền thoại

Khu di tích Tháp Bà Ponagar, Nha Trang – Khánh Hoà là một trong những quần thể kiến trúc thuộc nền văn hóa Chăm Pa có quy mô vào loại lớn nhất còn lại ở miền Trung Việt Nam, được xây dựng từ khoảng thế kỉ thứ 8 đến thế kỉ 13, thời kỳ đạo […]

More