Giáo sư Thomas E. Patterson

Tom-Patteson-2011-Goldsmith-crop

 

Giáo sư Thomas E. Patterson: Ông là đồng sáng lập, thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng các nhà tư tưởng, Diễn đàn toàn cầu Boston. Ông hiện là Giáo sư và là Giám đốc Trung tâm truyền thông, chính trị, và chính sách công, trường Quản lý nhà nước Kennedy, Đại học Harvard.