Trung tâm Công nghệ

Giới thiệu về Mạng xã hội Minds trong Hội thảo “Hoà bình & Sáng Tạo”

Ông Bill Ottman, Nhà sáng lập & CEO của Mạng xã hội Minds.com; Nghiên cứu sinh chương trình lãnh đạo Michael Dukakis, Thành viên Mạng lưới các nhà lãnh đạo trẻ vì hòa bình và an ninh, Diễn đàn toàn cầu Boston Sau đây là những ý tưởng sáng tạo của Ông về mạng xã […]

More