DU LỊCH XANH

Du lịch xanh là một thuật ngữ tổng quan dùng để miêu tả việc đi du lịch có trách nhiệm, hướng tới sự bền vững của môi trường, văn hóa xã hội và kinh tế. Đã gọi đi du lịch xanh, trước tiên người đi du lịch phải lựa chọn các công ty lữ hành, […]

Xem
DU LỊCH XANH

TÌM HIỂU VỀ BỘ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC, QUY TẮC ỨNG XỬ HOÀ BÌNH VÀ AN NINH INTERNET (ECCC) PHIÊN BẢN 1.0

Với phiên bản 1.0, bộ chuẩn mực đạo đức và quy tức ứng xử được công bố ngày 23/9/2015 do các nhân vật có uy tín cao khởi xướng, và được thảo luận tại Hội nghị ngày 25/9 tại Đại học Harvard với sự tham dự, dẫn dắt của nhiều nhân vật hàng đầu như […]

Xem
TÌM HIỂU VỀ BỘ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC, QUY TẮC ỨNG XỬ HOÀ BÌNH VÀ AN NINH INTERNET (ECCC) PHIÊN BẢN 1.0

Thống đốc Dukakis: Liên minh an ninh Thái Bình Dương sẽ làm việc để duy trì hòa bình và an ninh ở Biển Đông

Trong cuộc họp gần đây về việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Harvard vào ngày 16/10/2015 vừa qua, Diễn đàn toàn cầu Boston vừa đề xuất một giải pháp để chủ động duy trì hòa bình và an ninh ở Biển Đông là thành lập Liên […]

Xem
Thống đốc Dukakis: Liên minh an ninh Thái Bình Dương sẽ làm việc để duy trì hòa bình và an ninh ở Biển Đông

LINH THIÊNG & ĐỘC ĐÁO VỚI KHÔNG GIAN VĂN HOÁ “THIỀN TRẦM”

Tối ngày 10/7/2015, các Giáo sư & Nhà khoa học đến từ Trường Đại học Harvard, MIT và diễn đàn toàn cầu Boston (Hoa Kỳ) bao gồm: GS. John Quelch, Giáo sư danh hiệu Charles Edward Wilson về Quản trị kinh doanh, trường Kinh doanh Harvard, Đồng sáng lập, thành viên Ban Điều hành Diễn […]

Xem
LINH THIÊNG & ĐỘC ĐÁO VỚI KHÔNG GIAN VĂN HOÁ “THIỀN TRẦM”

iNha Trang

DU LỊCH XANH

DU LỊCH XANH

Du lịch xanh là một thuật ngữ tổng quan dùng để miêu tả việc đi du lịch có trách nhiệm, hướng tới sự bền vững...

Xem
TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG VUA HÙNG – BẢN SẮC VĂN HÓA ĐẶC TRƯNG CỦA NGƯỜI VIỆT

TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG VUA HÙNG...

Vua Hùng – Thủy Tổ của người Việt Vua Hùng là nhân vật minh triết trong tâm khảm của người Việt. Ông được...

Xem
TÌM HIỂU VỀ BỘ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC, QUY TẮC ỨNG XỬ HOÀ BÌNH VÀ AN NINH INTERNET (ECCC) PHIÊN BẢN 1.0

TÌM HIỂU VỀ BỘ CHUẨN MỰC...

Với phiên bản 1.0, bộ chuẩn mực đạo đức và quy tức ứng xử được công bố ngày 23/9/2015 do các nhân vật có uy tín...

Xem

Văn hóa Thiền Trầm

TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG VUA HÙNG – BẢN SẮC VĂN HÓA ĐẶC TRƯNG CỦA NGƯỜI VIỆT

TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG VUA HÙNG – BẢN SẮC VĂN HÓA ĐẶC TRƯNG CỦA NGƯỜI VIỆT

Vua Hùng – Thủy Tổ của người Việt Vua Hùng là nhân vật minh triết trong tâm khảm của người Việt. Ông được tôn là Vua, là minh chủ đồng thời là Thủy Tổ – Tổ của dân, của nước.Thờ cúng Hùng Vương/ Vua Hùng đã trở thành tín ngưỡng bản sắc văn hóa đặc […]

Xem

Cộng đồng sáng tạo

TÌM HIỂU VỀ BỘ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC, QUY TẮC ỨNG XỬ HOÀ BÌNH VÀ AN NINH INTERNET (ECCC) PHIÊN BẢN 1.0

TÌM HIỂU VỀ BỘ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC, QUY TẮC ỨNG XỬ HOÀ BÌNH VÀ AN NINH INTERNET (ECCC) PHIÊN BẢN 1.0

Với phiên bản 1.0, bộ chuẩn mực đạo đức và quy tức ứng xử được công bố ngày 23/9/2015 do các nhân vật có uy tín cao khởi xướng, và được thảo luận tại Hội nghị ngày 25/9 tại Đại học Harvard với sự tham dự, dẫn dắt của nhiều nhân vật hàng đầu như […]

Xem