Phát biểu của Nguyên thống đốc Micheal Dukakis tại Hội thảo Hoà bình & Sáng tạo

Tại Hội thảo khoa học “Hoà bình & Sáng tạo”, Nguyên Thống đốc Michael Dukakis, Nguời sáng lập, Chủ tịch Diễn đàn toàn cầu Boston; Ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ năm 1988; Giáo sư danh dự trường đại học Harvard đã có bài chia sẻ đến Hội thảo. Trân trọng kính mời Quý đọc giả tham khảo nội dung tại đây