Cu Hin Beach

94728417

 

 

Góc nhìn từ Bãi biển Cù Hin, Tp. Nha Trang