Bài phát biểu Nguyên Thống đốc Michael Dukakis tại Hội thảo “Hoà bình & Sáng Tạo”

Cựu Thống đốc Michael Dukakis, Sáng lập viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Nhà tư tưởng, Diễn đàn toàn cầuBoston ; Giáo sư trường Đại học Harvard, chia sẻ ý kiến của ông trong hội thảo “Hòa bình & Sáng tạo” diễn ra trong Festival Biển Nha Trang 2015 tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hoà. Hãy xem bài phát biểu của ông qua đoạn phim ngắn sau: