Giới thiệu về Mạng xã hội Minds trong Hội thảo “Hoà bình & Sáng Tạo”

Ông Bill Ottman, Nhà sáng lập & CEO của Mạng xã hội Minds.com; Nghiên cứu sinh chương trình lãnh đạo Michael Dukakis, Thành viên Mạng lưới các nhà lãnh đạo trẻ vì hòa bình và an ninh, Diễn đàn toàn cầu Boston

Sau đây là những ý tưởng sáng tạo của Ông về mạng xã hội Minds trong Hội thảo “Hoà Bình và Sáng Tạo” diễn ra vào ngày 11/7/2015 tại Nha Trang, Việt Nam.

 

 

Nguồn: BBT